علوم تربیتی 87

ویژگی های مدیر مدرسه

ویژگی های مدیر مدرسه در عصر حاضر  

یکی ازاندیشمندان جمله ای دارد ومی گوید : جهان بد اداره می شود و کشورها از آن  بدتر . این عدم شایستگی به ضعف نظام آموزشی وبخصوص مدیریت مدرسه نیز  برمی گردد .

یکی از دوستان چمله ای زیبا در سایت خود دارد :

اگر مدیر خوب باشد ومدرسه ای نباشد او مدرسه ای خواهد ساخت ُ اگر مدرسه ای باشد ومدیر خوب نباشد مدرسه ویرانه ای بیش نخواهد بود

لذا در عصر کنونی و برای آینده بهتر ، توجه به ابعاد و ویژیگی های اخلاقی و شخصیتی مدیران مدارس دارای اهمیت زیادی می باشد واین ویژیگی ها ، منش و شخصیت مدیر را می سازد.

1- داشتن تفکر فلسفی  : مدیران آموزشی در پرتو بیش های اساسی فلسفی ممکن است به مسایلی که روزانه با آن ها مواجه می شوند بپردازنند . چنین پرداختی به معنای هوشمندانه رفتار کردن است .

2- مهارت کلی نگری و تفکر سیستمی : این مهارت کمک می کند تا مدیر توانایی درک رموز کل سازمان آموزشی و مدرسه و تصور همه عناصر و مولفه های کار را به صورت یک واحد دارا باشد.

3- خلاقیت و نوع آوری :

نوع آوری تعهد عمده ای را برای مدیر مرسه به وجود می آورد . تعهدی که اورا قادر می سازد از عقاید قالبی و تعصبات جاهلی و قراردادها و جریان های عادی فراتر رفته به تعالی فکری دست پیدا کند.

4- مهارت استفاده از اطلاعات : اطلاعات ، موادخام و واولیه تفکر آدمی هستند و تفکر عامل اساسی نوع آوری و خلاقیت است . مهارت استفاده از اطلاعات شامل نظام اطلاع گیری و اطلاع دهی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری درست از اطلاعات است .

5- مهارت کارشناسی کردن امور : نگاه تخصصی و تجربی  به کارها و تسلط بر برنامه ها

6- مهارت حل مشکل :مدیران مدرسه با استفاده از روشها  ابزار های علمی به حل مسئله می پردازد.وبراساس آن بهترین راه حل را انتخاب می کند.

 

7- مهارت برقراری ارتباط : این مهارت تطبیق رفتار فردی با رفتار سازمانی وتخصصی را به همراه دارد . ووابستگی اعضای مدرسه رابا اهداف آموزشی وتربیتی به همراه دارد.

8- مهارت ایجاد فرصت : ایجاد فرصت برای دانش آموزان و معلمان و کارکنان ، توانایی های آنان را بروز می دهد.

9- مهارت های آموزشی : استفاده صحیح از شیوه های یاددهی و یادگیری و...

 

 نقش مدیر در برقراری روابط انسانی

بدون شک در وزارت آموزش و پرورش  نقش مدیر بسیار حساس، مهم و چشمگیر است و اوست که سنگینی  کلیه مسئولیتها و به چرخش در آوردن  نظام مدرسه را به نحو احسن به عهده دارد  و موفقیت و شکست دستگاه آموزش و پرورش به شایستگی و عدم شایستگی او بستگی دارد.

کارکنان در بدو ورود به سازمان  انتظار دارند با جو سازمانی مطلوب و حمایت آمیزی مواجه شوند تا در لوای آن، نیازهای خود را تأمین نمایند. ایجاد چنین جوی از وظایف مدیران است.  این وظایف در مدارس بسیار سنگین  تر و محسوس تر از سایر سازمانها می باشد، چرا که در فرایند  عملیات مدرسه، انسان نقش عمده و چشمگیر دارد. مدیر مدرسه موظف است در میان معلمان محیط دوستی  و همکاری ایجاد نماید، قویتر ین انگیزش انسانی این است که دوست و همکار باشد.  یک معلم در مدرسه چنانچه بدون دوست باشد خود را منزوی می پندارد و احساس نا امنی به او دست می دهد.

مدیر موظف است ضمن ایجاد این صمیمیت و همکاری  و دوستی در میان معلمان، رفتار آنان را به سمت مسائل آموزشی و تخصصی هدایت نماید و از این طریق نسبت به برقراری تبادل افکار عمومی و تخصصی در مدرسه اقدام کند.

پیشرفتهای بزرگ را می توان حاصل توسعه و تداوم قدمهای کوچک دانست . تحولات ناگهانی معمولا ً سریع و ناپایدارند در حالی که تحولات کوچک مدام و بهم پیوسته اگر چه از سرعت کمی برخوردارند ولی پایدار و مطمئن هستند . توجه دائمی به حرکت در مسیر رشد و بهبود ، انسان را در مسیر کمال قرار می دهد . حضرت علی ( ع ) این موضوع را به نیکوترین وجهی بیان فرموده است :  « هر کس که دو روزش مانند هم باشد ، زیان دیده است »

مدیران ومعلمان اموزش و پرورش نقش واسطه ای رابین تصیمیم و برنامه آموزش وپرورش با جامعه فرهنگی  را برعهده دارند و انچه که دیگران پختند یا دوختند  به ذهن طالبان علم وتربیت منتقل می نمایند.یا به تن انان می کنند

مدیریت کیفیت فراگیر

مدیریت کیفیت فراگیر، فلسفه ای مدیریتی است که با بکار گیری روشهای مستمرسعی در استفاده بهینه از فرصتهای موجود و منابع در دسترس برای افزایش کیفیت با محور قرار دادن رضایت مشتری دارد. منظور از مشتری تنها خریداران نیستند بلکه تمامی کارکنان بخش های داخلی را نیز در بر می گیرد در این فرهنگ هر فرد در هر واحدی کار کند دارای دو نقش است: یا به همکار خود خدمات و تولیدات را ارائه می دهد و یا دریافت کننده خدمات و تولیدات از فرد دیگری است، به عبارت دیگر هم مشتری و هم ارائه دهنده است. جیمز استونر و همکارانش معتقدند که در زمان کنونی تنش هایی د رورابط سازمانی به وجود آمده است که مدیران را موظف به اندیشیدن در خصوص دستیابی به فرایند هایی نموده که با توجه به شدید تر شدن وضع رقابت و بالا رفتن استاندردهای مورد نظر مشتریان قابل قبول واقع شود.

مهمترین اهداف TQM افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها، توسعه بازار فروش محصولات و خدمات، کاهش زمان تحول و تضمین کیفیت در محور اصلی قرار می گیرد.

از مهمترین دلایل نیاز به  TQM نیز می توان به درک خواسته های مشتری، توان درک تغییرات تدریجی در زمینه های فنی، اجتماعی، سیاسی و سعی در انطباق با آنها، چیش بینی نیازه های آتی و پیش گرفتن از آنها و همچنین افزایش کیفیت مخصولات و خدمات اشاره کرد.

تعیین الزامات سیستم و چگونگی اجرای  آن، در سازمانهای تولیدی و خدماتی بزرگترین مشکلی است که مدیران این واحدها با آن روبرو می باشند. اجرای صحیح مدیریت کیفیت فراگیر در هر سازمان، بدون توجه به فرهنگ سازمانی و مدیریتی آن سازمان کاری است بس دشوار و در بعضی موارد غیر ممکن و به عبارتب این سیستم آمیزه ای است از دادن اختیار و اعتماد به نیروی انسانی و توسعه فرهنگ مشارکت جهت تحقق خود کنترلی در سازمان، با هدف بهبود مستمر فرایند عملیات و محصول.

یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم

وقت پرپر شدنش سوز و نوایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست

گر شکستیم زغفلت، من و مایی نکنیم

یادمان باشد سر سجاده عشق

جز برای دل محبوب دعایی نکنیم

یادمان باشد  اگر خاطرمان تنها شد

طلب عشق زهر بی سر و پایی نکنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 13:36  توسط علی اکبر رمضانی طوسی  |